Provapo V.

bapa-ekowc-V-largepro chaty, chalupy, zahrádky, stavby, parkoviště

šířka (cm) 80
hloubka boku (cm) 90
výška (cm) 220
hmotnost (kg) 78
doporučení pro počet osob 1-10
celkový max. obsah WC 105 litrů

 

Provapo EcoWC VI

Provapo EcoWC VI

 

 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITÍ EKOLOGICKÉ NÁPLNĚ WC
Do mísy WC se nalévá podle následující tabulky předepsané množství vody a ekologické náplně. WC je tak připraveno k používání.

typ I II IV V VI VII
voda 28L 25L 18L 25L 35L 28L
ekol. náplň 1.8L 1.5L 1.2L 1.5L 2.3L 1.2L

Uvedené množství vody a náplně tvoří počáteční stav hladiny uvnitř WC. S počtem použití objem postupně přibývá až k uzavíracím záklopkám v míse. Tyto záklopky též signalizují okamžik naplnění objemu.

Dle potřeby je možné dávku ekologické náplně zvýšit nebo snížit až o 0,3 l. Přípravek zajišťuje čistotu WC, zabraňuje vytváření plynů, dezinfikuje a dezodoruje celý obsah. Předpokládaný interval výměny je 2 – 6 týdnů, záleží na velikosti vybraného typu, umístění, ročním období a četnosti používání. Pro zimní provoz se do nádrže nalévá menší množství vody a nemrznoucí ekologická přísada. Po každém použití je třeba spláchnout WC pomocí pedálu, vhodné je spláchnout i před použitím. Obsah nádrže se udržuje v tekutém stavu s obsahem kalu, doporučuje se WC využívat i na malou stranu. Pro letní provoz je obsah vody možné zvýšit. Doporučuje se používat obyčejný toaletní papír. Po naplnění kapacity WC  se provádí vyprázdnění obsahu do kbelíku. U typu I., II., IV. a VII. stlačováním ručního pístového čerpadla, u typu V. a VI.dávkovací výpustí. Obsah je biologicky snadno rozložitelný kompostováním. K vyčerpání lze použít i fekální vůz.